This one goes to you

"jag kan inte sluta tänka på dig, jag tänker på dig hela tiden,
till och med när jag jag råkar slå tårna på en tröskel
eller när jag hittar en tjugolapp på gatan.
"